lördag 9 augusti 2014

Röda och blåa linjen

I början av 1920 talet påbörjades busstrafiken i Kalmar om än i liten skala då när den första bussen rullade fram längs med Kalmars gator 1921.

Bussen var en T-Ford och föraren/ägaren hette Arvid Karlsson men kallades för Buss-Kalle och han körde en linje på ett par kilometer mellan Johannesborg ( Tegelviken) och Ängö och på grund av bussarnas färg så blev smeknamnet för linjen Röda linjen som 1929 bestod av tre bussar.

Nedan Buss-Kalles T-ford


Linje Blå startades 1922 av ett antal åkeriägare och linjens sträckning genom staden blev Sjölyckan ( Lasarettsområdet ) till Getingen och detta gjorde att den röda och blåa linjens sträckning bildade ett kors.

 

Linje 1 Röd linje

Linje 2 Blå linje 

 

Chaufförernas vedermödor att framföra bussarna på 20 talet bestod av ideliga däckbyten då den mesta av beläggningen på vägarna bestod av kullersten.


1943 övertog Kalmar stad bägge linjerna och på femtiotalet bestod vagnparken av 15 bussar och biljettpriset i slutet på femtiotalet var 40 öre.

En busschaufförs dagliga arbetsvillkor förklarades på ett alldeles utmärkt sätt av en chaufför i Kalmar 1948.


" En bussförare skall alltid komma med sin buss samtidigt som passagerarna oavsett om dom är försenade eller är för tidiga.

Han skall ha takluckorna öppna för dom som önskar men samtidigt ha dom stängda för dom som önskar detta.


Han får aldrig köra förbi en hållplats även om bussen är fullsatt, men han måste också tillse att han  inte har mer passagerare än vad som är tillåtet.

Han skall alltid komma i rätt tid till hållplatserna trots permanent nerfällda bommar och trots att han får sitta och vänta i flera minuter på att passagerare kan finna sin avgift."

 

Visst känns det igen från dagens bussåkande, trots att det gått 66 år sen, ja 93 år sen röda linjen startades.

 Blåa linjens T-ford finns bevarad trots att den skrotades 1929 men återuppväcktes 1994.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar