söndag 10 augusti 2014

Kalmar omnibusslinje

Den röda linjen startades i  juni 1921 som vi nämnt i tidigare inlägg och linjen betjänades av en buss men drygt en vecka senare utökades vagnparken med en vagn till av fabrikat T-Ford.


För tjugofem öre fick passagerarna åka hela sträckan och det var relativt vanligt att folk roade sig med att nöjesåka i stadens nymodigheter som ett slags tidsfördriv på söndagarna.


Under lördagarna var trafiken rätt kraftig varpå en bestämmelse att bussar inte fick färdas över torget vid dessa tider för att minska risken för olyckor, man fick istället nöja sig med att göra en lov runt Storgatan men bestämmelsen upphävdes emellertid och trafik över torget tilläts oavsett veckodag.

 

Röda linjen övertogs 1924 av Verner och Edvard Nilsson för att 1927 byta ägare då linjen togs över av Erik Kågestam som ägde bussbolaget fram till 1931. 

Nedan  Internationalbussen gick i trafik på röda linjen 1929.

1924 kom Kalmar stads drätselkammare underfund med att man skulle ta ut en extra skatt på bussar som påstods innebära ett slitage på vägarna, att vägarna slet på bussarna och fjäderbrott och punktering var vanligt tog man ingen notis om och redan 1925 lyckades bussägarna efter överklagande till Kungliga H M få skatten upphävd.


Röda linjen fick snart en konkurrent i Blå linjen som startades av åkeriägarna Oscar Franzén, Emil Palmqvist, C M Svensson och den Palmqvistska linjen blev sedermera allmänt känd som blå linjen och bussarna målades blåa med ett gult streck längs med busskarossen.

 

Palmqvist blev sedermera ensam ägare till blå linjen och Hugo Dahlbom var ägare av den röda linjen fram till 1943 då Kalmar stad övertog ägarskapet för bägge linjerna.

 

En busschaufför har en önskan från 1948:

- Håll avgiften i beredskap, låt inte barn stå i bänkarna, visa bättre trafikkultur och kära bilister det finns väl andra platser att parkera på än busshållplatser?

När man tittar lite närmare på den röda linjen så kan det nämnas att bussarna var svarta men året 1931 övertog Hugo Dahlbom röda linjens busstrafik och dom svarta bussarna blev nu röda så man kan faktiskt påstå att det var först då som linje röd verkligen blev röda linjen.

Som kuriosa kan nämnas att bussarna på 1920 talet var utrustade med gardiner men denna trivsel försvann då vissa passagerare togs sig friheten att snyta sig i gardinerna.

Vintertid så fanns det inga defrosteranläggningar i bussarna utan bussföraren fick gnida rutorna med en liten påse salt, sidorutorna nonchalerades då man endast nöjde sig med sikt framåt och förarna hade filtar runt benen och förarna på röda linjen hade det vintertid rätt bekvämt då dom stod inne i garaget på Manillagatan.

Nedan: Röda linjens vagnpark.

 

Värre var det för "di blå" som hade sina bussar utomhus och fick kolelda under bussarna för att få igång bussarna på morgonen.

Dom flesta utav bussarna var utrustade med brevlådor men det var sällan som folk lade post i dom så tömningen av dom var allt annat än sporadisk.

På frågan tömmer ni lådorna? svarade en av förarna sanningenligt

-Ibland tömmer vi -ibland inte......... 

Röda linjens första buss notera texten på sidan, Johannesborg, Storgatan, Ängö.

Vi tar oss en titt på biljettpriset 1929........röd linje och ville du åka vidare med blå linje så kostade det 10 öre.

 En tur med röda linjen genom staden.

Nästa gång kliver vi in i 1948..........och Kalmar Omnibusförenings vagnpark.

Väl mött.

 

  Läs om 1920 talets busstrafik i Kalmar

http://kalmarbuss.blogspot.se/2014/08/roda-och-blaa-linjen.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar