tisdag 12 augusti 2014

Busstrafiken i Kalmar

1943 övertogs busstrafiken i Kalmar av Kalmar stad och herr Hugo Dahlbom (som förövrigt var ägare till den i folkmun så kallade röda linjen),  utnämndes till trafikchef över busstrafiken i Kalmar.

Verkställande direktör blev Carl Blomberg och sekreterare i Kalmar omnibuss förening blev Eric Bolander.


Herr Dahlbom hade klara besked om vad som behövdes vid planeringen av stadsdelarna och så uttryckte sig herr Dahlbom i sina önskemål:

 

-Som främsta önskemål sätter jag att stadens myndigheter måste få upp ögonen för att man vid planeringen av  nya stadsdelar lägger upp en trafikpulsåder som är anpassad med en sån beskaffenhet att våra nio tons vagnar kan komma fram.

Tyvärr har man inte förrän nu kommit underfund om detta och som ytterligare önskemål nummer två så påpekas att en lösning av korsning vid järnvägsövergångar då en chaufför under ett arbetspass kan passera järnvägsövergångar ett tjugotal gånger och fått stå och vänta vid sjutton tillfällen vid nedfällda bommar, och detta innebär ju att det blir problematiskt att hålla turlistorna.


 Strejk!

Vid nyåret 1947-48 utfärdades ett strejkvarsel för chaufförerna vid Kalmar Omnibusförening och den bakomliggande orsaken var lönefrågan och förhandlingar hade upprepade gånger förts men ingen uppgörelse mellan parterna hade slutits och det gamla avtalet utgick.Arbetarparten varslade om åtgärder och chaufförena och Kommunalarbetarförbundet sa nej till förlikning och i december strandade förhandlingarna och dom 14 chaufförerna nedlade sitt arbete och från midnatt var alltså Kalmar utan busstrafik.

Det sägs att.......

Flygflottiljen i dessa busstrejkens dagar satte in en buss i "privat" trafik mellan staden och Törneby.

Naturligtvis var det endast flottiljens manskap och anställda vid F12 som fick nyttja den.

 

Till motsats till dom glatt röda bussarna framstod den gråa vagnen som en anonym dyster skapelse i trafiken.


Upphävd blockad inträdde den 29 december då uppgörelse hade träffats och busstrafiken återupptogs den 31 december, strejken var över för denna gång.Busståget.

1949 gjorde ett busståg Kalmar den äran, och ett busståg innebär att det är en buss med släpvagn för persontrafik och tillverkaren var Molinverken.

Släpvagnen kopplas till en ordinarie buss och med släpvagnen blir det sammanlagda antalet passagerare ca 100 st.


Man kan tycka att ekipaget borde vara svårt att framföra men släpvagnen följde i samma spår som bussen och den allt annat än lätta passagen vid korsningen mellan Skansgatan och Klostergatan avklarades utan problem.1950 i all hast..........tydligen

Vi kliver raskt in i femtiotalet och noterar att resenärer i Berga den 14 februari fick en omåttligt obekväm morgonpendling till arbetet då en av morgonbussarna passerade en hel kvart för tidigt.

En cyklande pojke uppmärksammade resenärerna utefter Villagatan på att bussen redan passerat vilket resulterade i att bergaborna i vildaste fart försökte genskjuta densamma vid Tallhagsvägen, och dom flesta lyckades men många missade bussen.


Det blev knappast bättre då chauffören efter att han uppmärksammat sitt misstag försökt leta upp resenärer och detta resulterade i att ankomsten till Stortorget blev försenad vilket innebar att resenärer missade sina anslutningsbussar och kom för sent till sina arbeten.

Föraren var nyanställd och hade därigenom missuppfattat linjens sträckning.


Kassatrassel

Kassaproblem uppkommer ibland och i somliga fall kan skakningar vara en bidragande orsak, detta påtalades av flera chaufförer i stadsbussarna då kassaapparaterna inte förmår klara av skakningar som uppkommer i bussarna och kassaapparaterna ska därigenom ersättas med det hederliga biljettsystemet i block istället för ideliga tryck på knapparna på apparaterna, som sagt moderniteter är inte alltid tidsbesparande.


En nyhet till sist från 1950, Kalmar kommer inom kort att utöka bussparken med två nya bussar av fabrikat Scania-Vabis med karosser byggda av AB Thors verkstäder i Åby och med plats för 65 passagerare varav 32 sittande.

Vi tar ett kliv in i femtiotalet nästa gång väl mött.

 

http://kalmarbuss.blogspot.se/2014/08/femtiotalet.html Inga kommentarer:

Skicka en kommentar